vdVeen Genealogy

Japke Klazes Bouwer

No Picture
Born :
Friday June 14, 1872 in Wijns
Deceased :
Friday November 8, 1872 in Wijns
Child of :

Birth certificate

Geboorteakte Tietjerksteradeel 1872 Aangiftedatum 17 juni 1872, akte nr. 226 Japke Klazes Bouwer, geboren 14 juni 1872 te Wijns Dochter van Klaas Thomas Bouwer, oud 34 jaren, arbeider wonende te Wijns, en zijne echtgenoot Jitske Romkes Kingma, zonder beroep, wonende aldaar Comparanten: Andries Jager, 36, klerk te Bergum Teake Hoeneveld, 24, klerk te Bergum

Marriage certificate

Not Available

Dead certificate

Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1872 Aangiftedatum 9 oktober 1872, blad nr. 59 Japke Klazes Bouwer, overleden 8 oktober 1872, oud 4 maanden, geboren, wonende en overleden te Wijns Dochtertje van Klaas Thomas Bouwer en Jitske Romkes Kingma, echtelieden, arbeiders, wonende te Wijns Comparanten: Bouke Gerrits Jousma, 35, arbeider te Wijns Sape Douwes Douma, 63, landbouwer te Hardegarijp
If you have questions, remarks, or additional information about Japke Klazes Bouwer, then please use the Contact form

©2013 vdVeen Genealogy