vdVeen Genealogy

Teunis Piers

No Picture
Born :
Sunday July 13, 1721 in Veenwouden
Deceased :
1784 in Veenwouden
Child of :
Married :
Sunday December 26, 1745 in Veenwouden with
Children :

Birth certificate

Dantumadeel, dopen, doopjaar 1721 Gedoopt op 13 juli 1721 in Veenwouden Teunis, zoon van Pier Piers Bron: Tresoar Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken Herv. gem. Akkerwoude en Murmerwoude, doop 1706-1812

Marriage certificate

Dantumadeel, huwelijken 1745 Bevestiging huwelijk op 26 december 1745 in Veenwouden Teunis Piers afkomstig van Veenwouden En Trijntje Eebles afkomstig van Veenwouden Bron: Tresoar Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken Trouwregister Hervormde gemeente Akkerwoude Murmerwoude 1706-1810, Tot 1755 ook Veenwouden Inventarisnr.: DTB 158

Dead certificate

Not Available

Life

Inschrijving Quotisatie kohieren Dantumadeel 1749 Locatie: het dorp Veenwouden Bewoner: Theunis Piers, arbeider Aantal volwassenen: 2 Aantal kinderen: 1 Aanslag: £ 12:1:- Inschrijving nedergerechten, autorisaties 1784 27 maart 1784, de gerepudieerde boedel van Teunis Piers, Feenwouden, overleden, en Tryntje Ybeles. Curator: Folkert Willems, ontvanger Feenwouden Eiser: De advocaat van Theken, als gelastigde van de hypothecaire cred. Doel: curator bonorum over boedel
If you have questions, remarks, or additional information about Teunis Piers , then please use the Contact form

©2013 vdVeen Genealogy