vdVeen Genealogy

Rinse Melles

No Picture
Born :
Sunday August 30, 1711 in Bergum
Deceased :
Friday August 17, 1804 in Beets
Child of :
See birth certificate
Married :
Sunday February 26, 1741 in Oudega with
Children :

Birth certificate

Tietjerksteradeel dopen, doopjaar 1711 Gedoopt op 30 augustus 1711 in Bergum Rinse, zoon van Melle Zytses en Hylkjen Lijkles Bron: Tresoar Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken Herv. gem. Bergum, doop 1679-1811 Inventarisnr. : DTB 703

Marriage certificate

Smallingerland huwelijken 1741 Proclamatie op 26 februari 1741 in Oudega Rinze Melles afkomstig van Oudega En Joukjen Cornelis afkomstig van Beets Bron: Tresoar Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1704-1811, Inventarisnr.: DTB 628

Dead certificate

Opsterland overlijden/ begraven 1804 Rintse Melles, overleden 17 augustus 1804 Tekst: 'bij t arme laken [ voor Rintse Melles ]' Ontvangen 2-0-0 wegens huur laken 'in de bekken versameld te Beets bij de begraving van Rintse Melles' Ontvangen 7-18-0 wegens collecte Bron: Tresoar Archief van de Hervormde gemeente Beetsterzwaag Diaconierekeningboek 1804-1811 Toegang : 245-04 Inventarisnr.: 110
If you have questions, remarks, or additional information about Rinse Melles , then please use the Contact form

©2013 vdVeen Genealogy