vdVeen Genealogy

Gerben Teunis van der Veen

Birth certificate

Geboorteakte Dantumadeel 1867 Aangiftedatum 11 november 1867, akte nr. 242 Gerben van der Veen, geboren 8 november 1867 te Veenwouden Zoon van Theunis Ybeles van der Veen, oud 29 jaren, winkelier te Veenwouden, en deszelfs huisvrouw Tietje Jelles Veenstra, oud 29 jaren, zonder beroep aldaar Comparanten: Tjalling Hendriks van der Veen, 33, schoolmeester te Veenwouden, Herman Sliep, 31, klerk te Rinsumageest (FS Dantumadeel 1865-1868 Nr. 217)

Marriage certificate

Huwelijksakte Dantumadeel 1890 Datum: 17 mei 1890, akte nr. 40 Gerben van der Veen, oud 22 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Veenwouden Zoon van Theunis Ybeles van der Veen en Tietje Jelles Veenstra, echtelieden, winkeliers, wonende aldaar, ten dezen met zijne ouders gesterkt En Akke Annema, oud 22 jaren, zonder beroep geboren te Akkerwoude, wonende te Westergeest Dochter van Johannes Johannes Annema en Lijsbert Egberts Annema, echtelieden, landbouwers, wonende aldaar, ten dezen met hare ouders gesterkt Tsj├║gen: 2 klerken en 2 veldwachters (FS Dantumadeel 1889-1891 Nr. 125)

Dead certificate

Overlijdensakte gemeente Heerenveen 1949 Aangiftedatum 3 januari 1949, akte nr. 4 Gerben van der Veen, overleden 1 januari 1949, oud 81 jaren, zonder beroep, geboren te Veenwouden, wonende te Rottum, overleden te Heerenveen Gehuwd met Akke Annema Zoon van Theunis Ybeles van der Veen en Tietje Jelles Veenstra, beide overleden comparant: Feite Feenstra, 43, portier ziekenhuis, wonende te Oranjewoud
If you have questions, remarks, or additional information about Gerben Teunis van der Veen, then please use the Contact form

©2013 vdVeen Genealogy