vdVeen Genealogy

Aan Dirks Algra

No Picture
Born :
Sunday November 8, 1857 in Rinsumageest
Deceased :
Monday April 9, 1900 in Leeuwarden
Child of :
Married : unknown

Birth certificate

Geboorteakte Dantumadeel 1857 Aangiftedatum 10 november 1857, blad nr. 110, supl. 1-10 Aan Algra, geboren 8 november 1857 te Rinsumageest Zoon van Dirk Aans Algra, oud 30 jaren, landbouwer wonende te Rinsumageest, en deszelfs huisvrouw Nieske Sjoerds Boonstra, oud 27 jaren, zonder beroep aldaar Comparanten: Sake Pieters Hellenga, 49, koemelker te Rinsumageest, en Pieter Theunis Oegema, 39, daglooner te Rinsumageest (FS Dantumadeel 1855-1859 Nr. 356)

Marriage certificate

Not Available

Dead certificate

Overlijdensakte Leeuwarden 1900 Aangiftedatum: 9 april 1900, akte nr. 221 Aan Algra, overleden 9 april 1900, oud 42 jaren, landbouwer, geboren en wonende te Rinsumageest, overleden te Leeuwarden Man van Tjitske Steringa Zoon van Dirk Aans Algra en van Nieske Sjoerds Boonstra, beide overleden Comparanten: Ede ten Kate, 31, stoombootkapitein, en Bauke Peterson, 36, arbeider, beide wonende te Rinsumageest

Death

If you have questions, remarks, or additional information about Aan Dirks Algra, then please use the Contact form

©2013 vdVeen Genealogy