vdVeen Genealogy

Baukjen Harmens

No Picture
Born :
Sunday November 8, 1733 in Veenwouden
Deceased :
-?- in -?-
Child of :
Married :
Sunday May 15, 1757 in Veenwouden with
Children :

Birth certificate

Dantumadeel dopen, doopjaar 1733 Geboren in Veenwouden Gedoopt op 8 november 1733 in Veenwouden Baukjen, dochter van Harmen Dirks Bron: Tresoar Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken Herv. gem. Akkerwoude en Murmerwoude, doop 1706-1812 Inventarisnr. : DTB 157

Marriage certificate

Dantumadeel, huwelijken 1757 Bevestiging huwelijk op 15 mei 1757 in Veenwouden Klaas Beerns afkomstig van Veenwouden En Baukjen Harmens afkomstig van Bergum Bron: Tresoar Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken Trouwregister Hervormde gemeente Veenwouden 1755-1811, Tot 1755 bij Akkerwoude-Murmerwoude Inventarisnr.: DTB 160

Dead certificate

Not Available
If you have questions, remarks, or additional information about Baukjen Harmens , then please use the Contact form

©2013 vdVeen Genealogy