vdVeen Genealogy

Trijntje Linzes van der Wal

Born :
Thursday July 23, 1896 in Hoornsterzwaag
Deceased :
Saterday May 16, 1998 in Haulerwijk
Child of :
Married :
Thursday June 17, 1920 in Schoterland with
Children :

Birth certificate

Geboorteakte Schoterland 1896 Aangiftedatum 24 juli 1896, akte nr. 249 Trijntje van der Wal, geboren 23 juli 1896 te Hoornsterzwaag Dochter van Linze van der Wal, oud 27 jaren, arbeider wonende te Hoornsterzwaag, en zijne echtgenoote Akke Plantenga, zonder beroep, bij hem inwonende Comparanten: Harm Wind, 39, klerk te Nijehaske Pieter Brandsma, 28, klerk te Oudehaske

Marriage certificate

Huwelijksakte Schoterland 1920 datum: 17 juni 1920, akte nr. 96 Syds Kamstra, oud 28 jaar, arbeider, geboren te St. Annaparochie, wonende te Jubbega Schurega Zoon van Jan Kamstra, veehouder, wonende te Jubbega Schurega, en Trijntje Stienstra, overleden En Trijntje van der Wal, oud 23 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Hoornsterzwaag Dochter van Linze van der Wal, overleden, en Akke Plantenga, zonder beroep, wonende te Hoornsterzwaag "Voorts hebben de bruidegoms vader, oud 54 jaren, en de moeder der bruid, oud 49 jaren, hierbij tegenwoordig, mij verklaard in dit huwlijk toe te stemmen" Tsjúgen: 2 amtenaren fan Nijehaske

Dead certificate

Trijntje Linzes van der Wal is overleden op 16 Maaie 1998 yn fersoarchingshûs 'Sinnehiem' te Haulerwyk

Death

If you have questions, remarks, or additional information about Trijntje Linzes van der Wal, then please use the Contact form

©2013 vdVeen Genealogy