vdVeen Genealogy

Geert Egberts van der Veen

Born :
Sunday February 24, 1895 in Rinsumageest
Deceased :
Wednesday February 6, 1980 in Bergum
Child of :
Married :
Thursday May 20, 1920 in Bergum with
Children :

Birth certificate

Geboorteakte Dantumadeel 1895 Aangiftedatum 25 februari 1895, akte nr. 57 Geert van der Veen, geboren 24 februari 1895 te Rinsumageest Zoon van Egbert Geerts van der Veen, oud 25 jaren, arbeider wonende te Rinsumageest, en Sytske Klazes Bouwer, zonder beroep, echtelieden, wonende te Rinsumageest Comparanten: Herman Sliep, 54, klerk, Rinsumageest Gouke Kootstra, 20, klerk (FS Dantumadeel 1893-1897 Nr. 99)

Marriage certificate

Huwelijksakte Tietjerksteradeel 1920 datum: 20 mei 1920, akte nr. 75 Geert van der Veen, oud 25 jaar, arbeider, geboren en wonende te Rinsumageest Zoon van Egbert Geerts van der Veen, bloemist, wonende te Leeuwarden, hierbij tegenwoordig, en van Sytske Klazes Bouwer, overleden En Hendrikje van der Meulen, oud 25 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Suawoude Dochter van Daniel van der Meulen, veehouder, en Sijke Jans Bosma, zonder beroep, beide wonende te Suawoude Tsjúgen: Sybren Dijkstra, 55, veldwachter te Bergum Oebele vd Wal, 33, administrateur te Bergum

Dead certificate

Overlijdensakte Tietjerksteradeel 1980 Aangiftedatum xx Februari 1980, akte nr. xx Geert van der Veen, overleden 6 Februari 1980, 84 jaar, zonder beroep, geboren te Rinsumageest, wonende te Eernewoude, overleden te Bergum Echtgenoot van Hendrikje van der Meulen Zoon van Egbert Geerts van der Veen en Sytske Bouwer, beide overleden Comparanten:

Life

Hendrikje Daniels van der Meulen en Geert Egberts van der Veen, plm. 1918
De pleats 'El Dorado' oan de Bolderen ûnder Garyp. Geert Egberts en Hendrikje Daniels hawwe hjirre mear as 20 jier buorke. Dêrnei hat soan Petrus Kornelis it bedriuw oernaam en boer west oant maaie 1971

Death

Judicial

Rolboek Arrondissementsrechtbank Leeuwarden 1932 Datum: 16 augustus 1932, akte 553 Gedaagde: Geert van der Veen, 37 jaar, veehouder te Suawoude Aard van het misdrijf: strooperij met paard en wagen Vonnis: vrijspraak

Notarial

Notariele akte Het Bildt 1926 Notaris Reinder Tjeerd Timmer te St. Annaparochie, 3 maart 1926 Obligatie, kapitaal fl. 8000,- Schuldenaar Geert van der Veen wonende te Suawoude Schuldeiser Taeke Hendriks van der Bij wonende te Bolsward Notariele akte Tietjerksteradeel 1935 Notaris Jetze Gorter te Hardegarijp, 23 januari 1935 Provisionele toewijzing Verkoper Geert Egberts van der Veen, veehouder, wonende te Suawoude Notariele akte Tietjerksteradeel 1935 Notaris Jetze Gorter te Hardegarijp, 6 februari 1935 Finale toewijzing Verkoper Geert Egberts van der Veen, veehouder, wonende te Suawoude Kopers: (1) Perceel 1 t/m 3; de huizinge met 6.375 pdm weiland, W. de Jong te Suawoude voor fl. 6002,- Perceel 4; P. D van der Meulen c.s voor fl 1720,50 (1) Boarne: Hepkema 1935-02-08
It hûs dat 1935 feilt is. It stiet oan de Noarderein nr. 22 yn Suwâld. Nij boud yn 1926, de foto is fan 1929.
If you have questions, remarks, or additional information about Geert Egberts van der Veen, then please use the Contact form

©2013 vdVeen Genealogy