vdVeen Genealogy

Hendrikje Daniels van der Meulen

Born :
Tuesday May 7, 1895 in Suawoude
Deceased :
Tuesday October 6, 1981 in Bergum
Child of :
Married :
Thursday May 20, 1920 in Bergum with
Children :

Birth certificate

Geboorteakte Tietjerksteradeel 1895 Aangiftedatum 8 mei 1895, akte nr. 169 Hendrikje van der Meulen, geboren 7 mei 1895 te Suawoude Dochter van Daniel van der Meulen, oud 35 jaren, veehouder wonende te Suawoude, en zijne echtgenoot Sijke Jans Bosma, zonder beroep, wonende aldaar Comparanten: Andries Jager, 59, en Johannes Pietersen, 67, beide klerk te Bergum

Marriage certificate

Huwelijksakte Tietjerksteradeel 1920 datum: 20 mei 1920, akte nr. 75 Geert van der Veen, oud 25 jaar, arbeider, geboren en wonende te Rinsumageest Zoon van Egbert Geerts van der Veen, bloemist, wonende te Leeuwarden, hierbij tegenwoordig, en van Sytske Klazes Bouwer, overleden En Hendrikje van der Meulen, oud 25 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Suawoude Dochter van Daniel van der Meulen, veehouder, en Sijke Jans Bosma, zonder beroep, beide wonende te Suawoude Tsj├║gen: Sybren Dijkstra, 55, veldwachter te Bergum Oebele vd Wal, 33, administrateur te Bergum

Dead certificate

Overlijdensakte Tietjerksteradeel 1981 Aangiftedatum xx Oktober 1981, akte nr. xx Hendrikje van der Meulen, overleden 6 Oktober 1981, 86 jaar, zonder beroep, geboren te Suawoude, wonende en overleden te te Bergum Weduwe van Geert van der Veen Dochter van Daniel van der Meulen en Sijke Jans Bosma, beide overleden Comparanten:
If you have questions, remarks, or additional information about Hendrikje Daniels van der Meulen, then please use the Contact form

©2013 vdVeen Genealogy